[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 @ข้อมูลโรงเรียน


 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจัดชั้นเรียน/ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลฝ่ายงานวิชาการ
ข้อมูลฝ่ายงานงบประมาณ
ข้อมูลฝ่ายงานบริหารทั่วไป
กระดานแสดงความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบ Admin
ลิ้งค์น่าสนใจ

ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน... 25 / ก.พ. / 2562
[ เข้าชม/Comment 12/0 ]
ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรและการขับขี่ยานพหนะอย่างปลอดภัย... 11 / ก.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 557/0 ]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐... 25 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 591/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 หลักสูตรการศึกษา

 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น  ๒๗ คน   เรียงตามตัวอักษร ดังนี้
สำรองข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
data.bopp-obec.info/web/index_kru.php
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
๐๐๑
นายมีชัย  กลยณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน  ชำนาญการพิเศษ  
๐๐๒
นายพัฒนา  กลยนี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ  
๐๐๓  นางสาวสินีนาฏ  ศรีสุทัศน์ ข้าราชการครู คศ.๓                                                   -  
๐๐๔ นางสมจิต  เกื้อทาน ข้าราชการครู คศ.๓  
๐๐๕ นางสาวฉลาด เสนาศรี ข้าราชการครู คศ.๓  
๐๐๖ นายเทวมิตร  มาตราช ข้าราชการครู คศ.๓  
๐๐๗  นางสาวจริยา      กลยนี  ข้าราชการครู  คศ.๓  
๐๐๘ นางบารมี  สุวรรณรงค์ ข้าราชการครู คศ.๓  
๐๐๙ นางบุญชู  มาตราช ข้าราชการครู คศ.๓  
๐๑๐ นางสาววัจณา อินทรีย์ ข้าราชการครู คศ.๓  
 ๐๑๑  นางรักราศรี จินาแป้น  ข้าราชการครู คศ.๓  
๐๑๒ นางสมพร   คำภูแสน ข้าราชการครู คศ.๓  
๐๑๓ นางพันศักดิ์  ก้อนตาล ข้าราชการครู คศ.๓  
๐๑๔ นางพิรานันท์ อินพรมมา ข้าราชการครู คศ.๓  
๐๑๕  นางกาญจนา การุญ  ข้าราชการครู คศ.๓  
๐๑๖ นางรัตนาพร กลยนี ข้าราชการครู คศ.๓  
๐๑๗ นางวงศ์เดือน สิงหันต์ ข้าราชการครู คศ.๓  
๐๑๘ นางพรรณิภา พระพล
ข้าราชการครู คศ.๒  
๐๑๙ นางสาววัจณา อินทรีย์ ข้าราชการครู คศ.๓  
๐๒๐ นางพรเพชร ไชยศรี ข้าราชการครู คศ.๒  
๐๒๑ นายหฤทธิ์ ศรีสร้อย ครูผู้ช่วย  
๐๒๒ นางสาวอรอุมา    สุรินทร์เลิศ ครูผู้ช่วย  
๐๒๓ นายอิสระ  พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูผู้ช่วย  
๐๒๔ นายสุทธิชัย สุราราช นักการภารโรง  
๐๒๕ นายอิสระ  กลยนี พี่เลี้ยงเด็กพิการ  
๐๒๖ นางสาวชรินทร์ทิพย์ วะชุม พนักงานธุรการ  
 ๐๒๗  นางอภิญญา เมืองแสน  ข้าราชการครู คศ.๓  
       
ข้อมูลสำรองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม
Web Counters
Web Counter
© Copyright 2010 All Rights Reserved : โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
238 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
เบอร์โทรศัพท์ 042-759197 :: Design By :
inwbong