[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 @ข้อมูลโรงเรียน


 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อาคารเรียน ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง
การจัดชั้นเรียน/ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลฝ่ายงานวิชาการ
ข้อมูลฝ่ายงานงบประมาณ
ข้อมูลฝ่ายงานบริหารทั่วไป
กระดานแสดงความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบ Admin
ลิ้งค์น่าสนใจ

ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
การจัดงานบุญประทายข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๙
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดงานบุญประทายข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๙... 10 / ม.ค. / 2559
[ เข้าชม/Comment 498/0 ]
รับมอบชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กอนุบาล
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี รับมอบชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กอนุบาล... 11 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 509/0 ]
รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๘
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี รับการนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘... 1 / พ.ย. / 2558
[ เข้าชม/Comment 594/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 หลักสูตรการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมการเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

จันทร์ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 
จัดกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ บริเวณโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
และบริเวณพื้นที่รอบ ๆ โรงเรียน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร
มีลูกเสือสำรอง (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓)  และลูกเสือสามัญ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕)
รวมจำนวน  ๓๔๓  คน
มีวิทยากร เป็นคณะครูและะบุคลากรโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จำนวน ๒๗ คน
และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปีที่ ๓ วิชาเอก ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จำนวน ๙ คน


พิธีเปิดกองลูกเสือ

นายเทวมิตร มาตราช ผู้กำกับลูกเสือ กล่าวรายงานนายมีชัย  กลยณีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
กล่าวเปิดกองลูกเสือกิจกรรมลอดซุ้มพิธีถวายราชสดุดีจุดธูปบวงสรวงก่อนออกเดินทาง

เตรียมความพร้อม ชี้แจงการเดินทางไกล และการเรียนรู้ตามฐาน ๘ ฐานฐานที่ ๘ กิจกรรมนันทนาการ
(การปล่อยตัวเดินทางไกล และรับตัวหลังจากเดินทางไกลกลับมา)
วิทยากรประจำฐาน   นายจัดมงคล บุญศรี , นางจริยา  กลยนี ,
นางสาวฉลาด  เสนาศรี  
และนักศึกษา มรส.

ออกเดินทางตามระบบหมู่  และเรียนรู้ตามฐานฐานที่ ๑  เรียนรู้กฎ คำปฏิญาณ และระเบียบแถว วิทยากรประจำฐาน นางประทุมมา อาจวิชัย , นางสมปอง บุญศรี ,นางสาวพรวลี ชาวดง
และนักศึกษา มรส.

ออกเดินทางต่อ  สองข้างทางได้ศึกษาธรรมชาติ
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  การทำนาปรัง ในฤดูแล้ง โดยได้รับน้ำจากเขื่อนน้ำอูน
 

ฐานที่ ๒ เรียนรู้การผูกเงื่อนเชือกวิทยากรประจำฐาน นางรัตนาพร กลยนี , นางสมจิต  เกื้อทาน , นางบุญชู  มาตราช ,
นางสมพร คำภูแสน 
และนักศึกษา มรส.ฝึกและทดสอบการผูกเงื่อนศึกษาธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวนา

ฐานที่ ๓  กิจกรรมปิงปองตั้งขวดลอยน้ำวิทยากรประจำฐาน นางพันศักดิ์  ก้อนตาล , นางพิรานันท์ อินพรมมา ,
นางกนกภรณ์ เทพวงศ์ษา   และนักศึกษา มรส.


กิจกรรมเน้นการฝึกสมาธิ  ความพยายาม และการช่วยเหลือกัน


การเดินทางไกล ระยะทาง ๕ กิโลเมตร  ฝึกความอดทน และใช้ระบบหมู่ฐานที่ ๔ กิจกรรมชาวนา ชาวประมงวิทยากรประจำฐาน นายเทวมิตร มาตราช ,นางจุฬารัตน์ คนเพียร  และนักศึกษา มรส.

ได้ศึกษาเครื่องมือหาปลา และวิธีจับสัตว์น้ำของชาวนา  ท่ามกลางท้องทุ่งท้องนา
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง
ลูกเสือทุกคนได้รับอากาศบริสุทธิ์ 

ฐานที่ ๕  กิจกรรมปิดตาไต่เขา และระฆังสวรรค์วิทยากรประจำฐาน นางสาววัจณา อินทรีย์ ,นางวงศ์เดือน สิงหันต์ ,
นางปราณี มหาราต  และนักศึกษา มรส.กิจกรรมเกม และการปีนป่าย
ลูกเสือหญิง ก็ทำได้

ฝึกประสาทสัมผัสทางหู จมูก และกายสัมผํสสนุกสนาน เพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ฐานที่ ๖ กู้ระเบิด  และข้ามน้ำวิทยากรประจำฐาน นางกาญจนา การุญ , นางบังอร ทิพย์สุวรรณ์ , นายอิสระ กลยนี
และนักศึกษา มรส.
ฝึกความร่วมมือ  ช่วยเหลือกัน  เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะฝึกการทรงตัว ข้ามสิ่งกีดขวางฐานที่ ๗  เรียนรู้การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ป่่วยวิทยากรประจำฐาน นางวรรณภา  ชาติชำนิ , นางสิมพร  กลยนี , นางบารมี  สุวรรณรงค์ฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างง่าย ๆลูกเสือทุกคนได้เรียนรู้ครบ ๘ ฐาน
แล้วเดินทางกลับสู่โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 
ด้วยความปลอดภัย
เปิดกิจกรรมการแสดงกลางแจ้ง และนันทนาการขบวนแห่พุ่มสลาก และพวงมาลัย
ผู้กำกับลูกเสือ ร่วมรำวงกับลูกเสือ

ผู้กำกับลูกเสือ  นำพาลูกเสือขึ้นสู่เวทีการแสดงของแต่ละหมู่กิจกรรมการแสดงแต่ละหมู่ ที่ร่วมมือกันแสดง

กล่าวคำชมเชย และรับคำชมเชย ของลูกเสือแต่ละหมู่

สอดแทรกกิจกรรมนันทนาการ  เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม


คณะวิทยากรพี่เลี้ยง นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ร่วมกันแสดงให้ลูกเสือได้ชม อย่างสนุกสนานทุกคนร่วมกันแสดงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

พิธีปิดกองลูกเสือ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ คณะครูโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
จัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
 และปลูกคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามให้เกิดในจิตใจของนักเรียนเข้าชม : 3727


ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน 5 อันดับล่าสุด

      นักเรียนเข้าชมกิจกรรมศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 / ก.ค. / 2559
      กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 28 / ก.ค. / 2559
      พิธีไหว้ครู ปี ๒๕๕๙ 22 / ก.ค. / 2559
      กิจกรรมวันอำลาสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 19 / มี.ค. / 2559
      กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 25 / ก.พ. / 2559


จำนวนผู้เข้าชม
Web Counters
Web Counter
© Copyright 2010 All Rights Reserved : โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
238 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
เบอร์โทรศัพท์ 042-759197 :: Design By :
inwbong