[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 @ข้อมูลโรงเรียน


 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจัดชั้นเรียน/ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลฝ่ายงานวิชาการ
ข้อมูลฝ่ายงานงบประมาณ
ข้อมูลฝ่ายงานบริหารทั่วไป
กระดานแสดงความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบ Admin
ลิ้งค์น่าสนใจ

ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน... 25 / ก.พ. / 2562
[ เข้าชม/Comment 12/0 ]
ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรและการขับขี่ยานพหนะอย่างปลอดภัย... 11 / ก.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 557/0 ]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐... 25 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 591/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 หลักสูตรการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

  
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
    ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
13 / ก.พ. / 2562
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
    กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
13 / ก.พ. / 2562
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
    กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
16 / ก.พ. / 2561
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
นักเรียนเตรียมฝึกซ้อมกีฬาสี ปี ๒๕๖๐
    นักเรียนเตรียมฝึกซ้อมกีฬาสี ปี ๒๕๖๐ ก่อนจะถึงวันแข่งขัน
5 / ต.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
สัปดาห์การแข่งขันกีฬาสีประจำปี
    สัปดาห์การแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
3 / ต.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมประจำวันของกลุ่มสีนักเรียน
    คณะกรรมการสภานักเรียนจัดกิจกรรมประจำวันของกลุ่มสีให้นักเรียนรับผิดชอบ
24 / ส.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับนักเรียน จัดกิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
19 / ส.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี สำรองและสามัญ
    จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลูกเสือเนตรนารี สำรองและสามัญ ปี ๒๕๖๐
18 / ส.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.๑ - ป.๕
    กิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๑ - ป.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
3 / ส.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐
    ลูกเสือ - เนตรนารี พร้องใจกับจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐
26 / ก.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
โครงการสานฝันปั้นดินให้เป็นดาว
    ทต.พอกน้อยจัดสรรงบประมาณโครงการสานฝันปั้นดินให้เป็นดาวในโรงเรียนตำบลพอกน้อย
21 / ก.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
นักเรียนเข้าชมกิจกรรมศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมชมกิจกรรมส่งเสริมศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29 / ก.ค. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
    กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
28 / ก.ค. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
พิธีไหว้ครู ปี ๒๕๕๙
    พิธีไหว้ครู ปี ๒๕๕๙
22 / ก.ค. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมวันอำลาสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดกิจกรรมวันอำลาสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
19 / มี.ค. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
25 / ก.พ. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
10 / ม.ค. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษาแหล่งเรียนเรียนรู้
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครพนม
11 / ธ.ค. / 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ ศึกษาแหล่งเรียนเรียนรู้
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครพนม
11 / ธ.ค. / 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
นักเรียนชั้น ป.๔/๑ ,๕/๑ และ ๕/๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดนครพนม
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑,๕/๑ และ ๕/๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครพนม
7 / ธ.ค. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


จำนวนผู้เข้าชม
Web Counters
Web Counter
© Copyright 2010 All Rights Reserved : โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
238 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
เบอร์โทรศัพท์ 042-759197 :: Design By :
inwbong