[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 @ข้อมูลโรงเรียน


 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อาคารเรียน ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง
การจัดชั้นเรียน/ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลฝ่ายงานวิชาการ
ข้อมูลฝ่ายงานงบประมาณ
ข้อมูลฝ่ายงานบริหารทั่วไป
กระดานแสดงความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบ Admin
ลิ้งค์น่าสนใจ

ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรและการขับขี่ยานพหนะอย่างปลอดภัย... 11 / ก.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 449/0 ]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐... 25 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 498/0 ]
พิธีรับเข็มเกียรติยศธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดพพิธีรับมอบเข็มเกียรติยศธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปี ๒๕๖๐... 24 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 637/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 หลักสูตรการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

  
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี
    กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
16 / ก.พ. / 2561
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
นักเรียนเตรียมฝึกซ้อมกีฬาสี ปี ๒๕๖๐
    นักเรียนเตรียมฝึกซ้อมกีฬาสี ปี ๒๕๖๐ ก่อนจะถึงวันแข่งขัน
5 / ต.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
สัปดาห์การแข่งขันกีฬาสีประจำปี
    สัปดาห์การแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
3 / ต.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมประจำวันของกลุ่มสีนักเรียน
    คณะกรรมการสภานักเรียนจัดกิจกรรมประจำวันของกลุ่มสีให้นักเรียนรับผิดชอบ
24 / ส.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับนักเรียน จัดกิจกรรมวันอาเซียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
19 / ส.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี สำรองและสามัญ
    จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ลูกเสือเนตรนารี สำรองและสามัญ ปี ๒๕๖๐
18 / ส.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ชั้น ป.๑ - ป.๕
    กิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.๑ - ป.๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
3 / ส.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐
    ลูกเสือ - เนตรนารี พร้องใจกับจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐
26 / ก.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
โครงการสานฝันปั้นดินให้เป็นดาว
    ทต.พอกน้อยจัดสรรงบประมาณโครงการสานฝันปั้นดินให้เป็นดาวในโรงเรียนตำบลพอกน้อย
21 / ก.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
นักเรียนเข้าชมกิจกรรมศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมชมกิจกรรมส่งเสริมศิลปาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
29 / ก.ค. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
    กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
28 / ก.ค. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
พิธีไหว้ครู ปี ๒๕๕๙
    พิธีไหว้ครู ปี ๒๕๕๙
22 / ก.ค. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมวันอำลาสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดกิจกรรมวันอำลาสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
19 / มี.ค. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
25 / ก.พ. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙
10 / ม.ค. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษาแหล่งเรียนเรียนรู้
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครพนม
11 / ธ.ค. / 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ ศึกษาแหล่งเรียนเรียนรู้
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครพนม
11 / ธ.ค. / 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
นักเรียนชั้น ป.๔/๑ ,๕/๑ และ ๕/๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดนครพนม
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑,๕/๑ และ ๕/๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครพนม
7 / ธ.ค. / 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
นักเรียนชั้น ป.๑-๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครพนม
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดนครพนม
7 / ธ.ค. / 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียน
เด็กปฐมวัยไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสกลนคร
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี นำเด็กปฐมวัยไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสกลนคร
24 / พ.ย. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


จำนวนผู้เข้าชม
Web Counters
Web Counter
© Copyright 2010 All Rights Reserved : โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
238 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
เบอร์โทรศัพท์ 042-759197 :: Design By :
inwbong