[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 @ข้อมูลโรงเรียน


 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจัดชั้นเรียน/ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลฝ่ายงานวิชาการ
ข้อมูลฝ่ายงานงบประมาณ
ข้อมูลฝ่ายงานบริหารทั่วไป
กระดานแสดงความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบ Admin
ลิ้งค์น่าสนใจ

ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน... 25 / ก.พ. / 2562
[ เข้าชม/Comment 12/0 ]
ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรและการขับขี่ยานพหนะอย่างปลอดภัย... 11 / ก.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 556/0 ]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐... 25 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 591/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 หลักสูตรการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

  
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
ค่ายวิชาการประถมศึกษา ๒๕๖๐
    ค่ายวิชาการประถมศึกษา "กิจกรรมพัฒนาจิต พิชิตคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ปีการศึกษา ๒๕๖๐"
5 / มี.ค. / 2561
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
การประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้น ป.๑
    การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.๑
28 / ก.พ. / 2561
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
ประชุมคณะครูปรับปรุงหลักสูตร ๒๕๖๑
    ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ๒๕๖๑
20 / ก.พ. / 2561
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
ค่ายวิชาการปฐมวัย ๒๕๖๐
    ค่ายวิชาการปฐมวัย "นักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๐"
15 / ก.พ. / 2561
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรนักเรียน
    พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรชนะเลิศการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ชนะเลิศ ปี ๒๕๖๐
3 / ต.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
การแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๖๐
    การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๖๐ ณ สพป.สกลนคร เขต ๒
28 / ก.ย. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
การแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๖๐
    การแข่งขันกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓
13 / ก.ย. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ๒๕๖๐
    พิธีมอบรางวัลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐
11 / ก.ย. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
การประเมินผลอ่านออก เขียนได้ ป.๓
    คณะกรรมการศุนย์เครือข่ายที่ ๔ ออกประเมินผลอ่านออก เขียนได้ ป.๓
22 / ส.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ๒๕๖๐
    คณะวิทยากรแต่ละฐานให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
20 / ส.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
กิจกรรมค่ายวิชาการ ป.๑ - ๓ ประจำปี ๒๕๕๙
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดกิจกรรมค่ายวิชาการแบบบูรณาการ ระดับชั้น ป.๑ - ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
3 / ส.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับ ป.๔-๖
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับ ป.๔-๖
2 / ส.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
ค่ายวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙
    กิจกรรมวิชาการ "ค่ายวิทยาศาสตร์ปฐมวัยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙"
2 / ส.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการปฐมวัย
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับปฐมวัย
25 / ก.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
    นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดโครงงาน"แคนตาลูปบ้านเรา"
29 / ก.พ. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
ค่่ายวิชาการแบบบูรณาการ ชั้น ป.๑-๒-๓
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดค่ายวิชาการแบบบูรณาการ ชั้นประถมศึุกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
28 / ก.พ. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕-๖
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
25 / ก.พ. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ปฐมวัย
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดกิจกรรมเข้าต่ายคณิตศาสตร์ปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
25 / ธ.ค. / 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
การจัดการศึกษาธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดการศึกษาธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
5 / ธ.ค. / 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการปรับโครงสร้างหลักสูตร ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปรับโครงสร้างหลักสูตร ตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
29 / ต.ค. / 2558

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


จำนวนผู้เข้าชม
Web Counters
Web Counter
© Copyright 2010 All Rights Reserved : โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
238 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
เบอร์โทรศัพท์ 042-759197 :: Design By :
inwbong