[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 @ข้อมูลโรงเรียน


 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจัดชั้นเรียน/ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลฝ่ายงานวิชาการ
ข้อมูลฝ่ายงานงบประมาณ
ข้อมูลฝ่ายงานบริหารทั่วไป
กระดานแสดงความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบ Admin
ลิ้งค์น่าสนใจ

ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน... 25 / ก.พ. / 2562
[ เข้าชม/Comment 12/0 ]
ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรและการขับขี่ยานพหนะอย่างปลอดภัย... 11 / ก.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 556/0 ]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐... 25 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 591/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 หลักสูตรการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

  
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
    โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
25 / ก.พ. / 2562
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร
    เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรและการขับขี่ยานพหนะอย่างปลอดภัย
11 / ก.ย. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
25 / ก.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
พิธีรับเข็มเกียรติยศธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
    ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดพพิธีรับมอบเข็มเกียรติยศธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปี ๒๕๖๐
24 / ก.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
บุญประทายข้าวเปลือก ปี ๒๕๖๐
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดทำบุญประทายข้าวเปลือก ประจำปี ๒๕๖๐
21 / ก.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
กิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
    นีกเรียนทำกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อเป็นพุทธบูชา
21 / ก.ค. / 2560
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
การจัดงานบุญประทายข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๙
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดงานบุญประทายข้าวเปลือก ปี ๒๕๕๙
10 / ม.ค. / 2559
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
รับมอบชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กอนุบาล
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี รับมอบชุดเครื่องนอนสำหรับเด็กอนุบาล
11 / ธ.ค. / 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๘
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี รับการนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
1 / พ.ย. / 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี รับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ประจำปี ๒๕๕๘
7 / ส.ค. / 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา
30 / ก.ค. / 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
ประชุมผู้ปกครอง คร้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดประชุมผู้ปกครอง คร้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
30 / มี.ค. / 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี ๒๕๕๘
24 / มี.ค. / 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
12 / มี.ค. / 2558
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
พิธีถวายพระพร
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดพิธีถวายพระพร
4 / ธ.ค. / 2557
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๔
    การแข่งขันกีฬาเครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๔ "บ้านบึงเกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
25 / พ.ย. / 2557
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
โครงการพัฒนาจิตเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์
    โรงเรียนในตำบลพอกน้อย จัดอบรมโครงการพัฒนาจิตเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์
18 / ส.ค. / 2557
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนดีศรีตำบล
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนดีศรีตำบล
30 / ก.ค. / 2557
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๕๗
    โรงเรียนบ้านสูงเนิสามัคคี จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๕๗
26 / มิ.ย. / 2557
: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
คืนสู่เหย้าชาวสูงเนิน ๒๕๕๗
    โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดงานคืนสู่เหย้าชาวสูงเนิน ๒๕๕๗
17 / เม.ย. / 2557

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


จำนวนผู้เข้าชม
Web Counters
Web Counter
© Copyright 2010 All Rights Reserved : โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
238 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
เบอร์โทรศัพท์ 042-759197 :: Design By :
inwbong