[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 @ข้อมูลโรงเรียน


 ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจัดชั้นเรียน/ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อมูลฝ่ายงานวิชาการ
ข้อมูลฝ่ายงานงบประมาณ
ข้อมูลฝ่ายงานบริหารทั่วไป
กระดานแสดงความคิดเห็น
เข้าสู่ระบบ Admin
ลิ้งค์น่าสนใจ

ราคาน้ำมันวันนี้
ข่าวประชาสัมพันธ์งานบริหารทั่วไป
โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน... 25 / ก.พ. / 2562
[ เข้าชม/Comment 12/0 ]
ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจร
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     เจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับกฏจราจรและการขับขี่ยานพหนะอย่างปลอดภัย... 11 / ก.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 556/0 ]
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์งานทั่วไป
     โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐... 25 / ก.ค. / 2560
[ เข้าชม/Comment 591/0 ]
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
 หลักสูตรการศึกษา

 

                  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี  มีเขตบริการ  2  หมู่บ้าน  คือ  หมู่ 2 บ้านสูงเนิน มีประชากร  910  คน  และหมู่  12 บ้านสามแยกสูงเนิน  มีประชากร  661  คน  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทางการเกษตร   ได้แก่  การทำนา  ทำสวน  ทำไร่ ละเลี้ยงสัตว์  ฐานะเศรษฐกิจปานกลาง  สภาพสังคม  ชุมชนทั้ง  2  หมู่บ้าน  เป็นชนกลุ่มเผ่าผู้ไทย  เป็นชนกลุ่มเผ่ารักงบ  เอื้อเฟื้อ  เผื่อแผ่กัน  และยังรักษาขนบธรรมประเพณีของตนไว้อย่างดี  ยึดมั่นทางด้านศาสนายังเหนียวแน่น  อยู่ใกล้กับแหล่งธรรมะและแหล่งเรียนรู้หลายแห่ง  เช่น   วัดพระธาตุภูเพ็ก   วัดถ้ำขาม  วัดอาจาโรรังสี  วัดอุดมสมพร (วัดพระอาจารย์ฝั้น)  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก  ซึ่งจะมีพื้นฐานมาจากฮีตสิบสอง  คลองสิบสี่  กล่าวคือ 

                 ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่  เป็นรากเหง้าของวิถีชีวิตของชาวอิสาณ  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าวัฒนธรรมเมืองจะแพร่กระจายเข้าสู่ชนบทอย่างต่อเนื่อง  ชาวอิสาณก็ยังถือปฏิบัติตามฮีดสิบสองคลองสิบสี่อยู่  โดยเฉพาะการทำบุญ   การทำพิธีการแต่งงาน  การทำพิธีบูชา ผีสาง  เทวดาตามท้องถิ่นในภาคอิสาณ  ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่เป็นกฏสืบเนื่องแต่บรรพบุรุษตั้งไว้  เพื่อให้คนรุ่นหลังถือปฏิบัติ

                         คำว่า  อีตสิบสอง  มาจากปีหนึ่งมี  12  เดือน  แต่ละเดือนท่านวางกฏให้เราทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อปรึกษาหารือ  หาทางพัฒนาชีวิต และทำอย่างหนึ่งอย่างใด  เพื่อเป็นศิริมงคลต่อตนเองและส่วนรวม  เช่น 

                 ฮีตสิบสอง

                                1.  เดือนอ้าย  บุญเข้ากรรม (ปริวาสกรรม) พระภิกษุ เข้ากรรม เพราะต้องอาบัติ (อาบัติสังฆาทิเสส 13 ข้อ  จะพ้นได้ต้องเข้าปริวาสกรรม  7 วัน หรือ 15 วัน)  ส่วนอาบัติอื่นๆ ใช้วิธีปลงอาบัติก็พ้น
                                2.  เดือนยี่  ทำบุญคูนลาน  เพื่อถวายข้าวใหม่แก่พระภิกษุ   ก่อนตัวเองจะกินทาน
                                3.  เดือน 3  บุญข้าวจี่   เป็นข้าวใหม่ที่จี่แล้วถวายพระภิกษุสงฆ์ ถือว่าได้กุศล   ซึ่งมีเรื่องเล่าว่า  สมัยพุทธกาล มีหญิงคนหนึ่งยากจน  ไม่มีอะไรถวายพระพุทธเจ้า   มีแต่ข้าวเลยปั้นแล้วจี่กับไฟแล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้า  จึงมีประเพณีสืบมา
                                4.  เดือน 4 บุญพระเวสสันดร    พระเวสสันดรเป็นพระชาติหนึ่งใน  ทศชาติ  ของพระพุทธเจ้าในการบำเพ็ญบารมี  เกี่ยวกับการทาน   จึงถือเป็นแบบอย่างของชาวพุทธในการปฏิบัติเพื่อจะได้พบ พระพุทธเจ้า  องค์ที่  5  คือ พระศรีอารย์  หรือ  พระศรีอริยะเมตไตย  และจะได้ปิดทางนรก  ในพิธีบุญพระเวสสันดร  นี้  เราจะได้ฟังเทศน์เกี่ยวกับเรื่องของ  พระเวสสันดร  ทำนองเทศน์จะแตกต่างกันไป  ตามท้องถิ่น  เรียกว่า  แหล่   ทางอิสาณทำนองคล้ายหมอลำ  ทางภาคกลาง ทำนองคล้ายลิเก
                                5.  เดือน 5  บุญสงกรานต์   เพื่อทำบุญถวายทานในวันเถลิงศก รดน้ำดำหัวให้ผู้สูงอายุ
                                6.  เดือน 6  บุญบั้งไฟ  เพื่อบูชาพระยาแถน  ให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล  
                                7.  เดือน 7 บุญชำฮะบ้าน   เป็นการเปิดบ้านบูชาเทวดา  อารักษ์  ความมาจากการนับถือผีบ้านผีเมือง
                                8.  เดือน  8  บุญเข้าพรรษา   เพื่อกำหนดให้พระภิกษุสงฆ์อยู่ประจำวัดไม่ไปรอนแรมค้างคืนที่อื่น และเปิดโอกาสศึกษาธรรมวินัย  พุทธศาสนิกชนทำบุญ  ถวายผ้าอาบน้ำฝนพระสงฆ์
                                9.  เดือน 9   บุญประดับดิน  เพื่อถวายอาหารแด่พระสงฆ์อุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว  และถือกันว่า  วันนี้เป็นวันเปิดนรก  ให้ผีที่ตกนรกมาขอส่วนบุญกุศลจากญาติที่มีชีวิตอยู่
                                10. เดือน 10 บุญเข้าสาก  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย  คือ ในเวลา  15  วัน  เป็นเวลาปล่อยเปรตมากินของทาน
                                11.  เดือน 11 บุญออกพรรษาพระสงฆ์จำพรรษาครบไตรมาส ถวายปราสาทผึ้ง  ไหลเรือไฟเวียนเทียน
                                12. เดือน 12 บุญกฐิน   เป็นการทำบุญกับพระสงฆ์ที่ได้เข้าพรรษาครบ  3  เดือน ถือว่าได้บุญมากและจะได้อุทิศกุศลแก่ญาติมิตรที่ล่วงลับ   และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองด้วย

                    ครองสิบสี่

                                ครองสิบสี่  มักจะใช้คู่กับ ฮีตสิบสอง แสดงฮีตกับครองแยกกันไม่ออก  นั้นหมายความว่า  นอกจากจะปฏิบัติตามฮีตสิบสองแล้ว  คนในภาคอิสาณ  ยังต้องปฏิบัติตามครองสิบสี่ด้วย  จึงถือว่าเป็นคนดี  แต่ครองนี้ได้แบ่งเป็นชั้น ๆ ปฏิบัติตามหน้าที่ตนเอง  เช่น

                                1. ฮีตเจ้า ครองขุน   หมายถึง  พระเจ้าแผ่นดิน  เชื้อพระวงศ์  ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม 10 ประการ
                                2. ฮีตท้าว ครองเพีย     หมายถึง  ข้าราชการผู้ใหญ่  จะต้องดูแลตนเอง  และลูกน้องให้เสมอหน้า
                                3. ฮีตไพร่  ครองนาย   หมายถึง  ผู้เป็นนาย  จะต้องรักษาตำแหน่งหน้าที่ สุจริตต่อหน้าที่
                                4. ฮีตบ้าน ครองเมือง  หมายถึง  การปฏิบัติตามธรรมเนียม  และกิจอันพึงกระทำของบ้านเมือง
                                5. ฮีตผัว ครองเมีย หมายถึง  จะเป็นผัวเมียกัน จะต้องแต่งงานกันตามประเพณีปรับสั่งสอนหน้าที่ก่อน
                                6. ฮีตพ่อ  ครองแม่ หมายถึง  พ่อแม่เป็นพรหมของบุตร  จะต้องทำตนเป็นพ่อพิมพ์  แม่พิมพ์ของลูกลา
                                7. ฮีตลูก  ครองหลาน   หมายถึง  ลูกหลานทุกคน  ต้องทำตนเป็นลูกแก้วหลานแก้ว  ว่าง่ายสอนง่าย
                                8. ฮีตไภ้  ครองเขย    หมายถึง  เป็นสะไภ้  เป็นเขย  ต้องรู้จักสัมมาคาระวะต่อ พ่อ  แม่  ญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายสามี  หรือภรรยา  รู้ที่สูงที่ต่ำ  สมควรไม่สมควร
                                9. ฮีตป้า  ครองลุง  หมายถึง  ป้าลุง  จะต้องวางตนให้สมกับเป็นที่เคารพนับถือ เป็นที่พึ่งของลูกหลาน
                                10.ฮีตปู่  ครองย่า   หมายถึง  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  เป็นหลักของระบบครอบครัวใหญ่และระบบเครือญาติจึงให้ความร่มเย็นเสมอหน้า
                                11.ฮีตเฒ่า  ครองแก่ หมายถึง  ควรวางตนให้สมกับลูกหลาน ยกย่อง  ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี
                                12.ฮีตปี  ครองเดือน    หมายถึง  ให้รู้ว่าแต่ละเดือนเราควรร่วมทำกิจกรรมอะไรบ้าง  อย่าให้ขาดเพื่อเป็นศิริมงคล
                                13.ฮีตไฮ้  ครองนา หมายถึง ถึงฤดูทำนา ให้เตรียม  คราดไถ แฮกไฮ่นา  ให้พร้อม เพราะเป็นชาวนา
                                14.ฮีตวัด  ครองสงฆ์   หมายถึง  พระสงฆ์ ต้องปฏิบัติตามศีล  227  ข้อ  และวินัยสงฆ์  และปฏิบัติตามศาสนกิจ  ของสงฆ์

                         
ทั้งหมดนี้จึงเรียกว่า  ครองสิบสี่  คนอิสาณจึงยึดเป็นหลักเสมอมา  เราจึงรวมตัวเป็น  โคตร เป็นเง้า  ดังที่เป็นทุกวันนี้  เมื่อเวลาหอม  หรือเวลาแต่งงาน  หรือมีการทำบุญ  ก็เรียกมาช่วยเหลือกัน  เวลาเหม็น  เจ็บไข้ได้ป่วย  เป็นเรื่องเป็นราว ก็เรียกมา  ช่วยเหลือกัน  หรือมีเรื่องหย่าร้างกัน  ก็ช่วยกันอบรมสั่งสอนซึ่งกันและกัน   ถึงแม้วัฒนธรรมเมืองจะแพร่เข้ามาทำให้ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมีมาก  แต่วัฒนธรรมประเพณีหรือจิตใจ  ความเป็นพ่อ  แม่  ป้า  ลุง  ปู่ ย่า  ตา  ยาย  ลูกหลาน ห่างเหินกันไป    คงไม่ลึกซึ้งละเอียดอ่อน  อบอุ่นเหมือนกับญาติพี่
น้อง  ถ้าคนใดทำผิดฮีตสิบสองครองสิบสี่  ไม่มีกฏหมายอะไรมาลงโทษ  แต่สังคมจะลงโทษเอง โดยปล่อยให้อยู่โดดเดี่ยว  เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย  แต่งงานไม่จำเป็นต้องมีพิธีนำไปจดทะเบียนเป็นเสร็จ

 

จำนวนผู้เข้าชม
Web Counters
Web Counter
© Copyright 2010 All Rights Reserved : โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี
238 หมู่ 2 ถนนนิตโย ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220
เบอร์โทรศัพท์ 042-759197 :: Design By :
inwbong